logoPL

Regulacja przestrzennej dystrybucji receptora czynników wzrostu fibroblastów FGFR1 przez multimeryczne ligandy

 

Receptory czynników wzrostu fibroblastów (FGFR) znajdują się na powierzchni komórek, gdzie odpowiadają za przekazywanie sygnałów do jej wnętrza. FGFR regulują podstawowe procesy komórkowe, takie jak podział komórki, apoptoza czy też ruchliwość komórek. Właściwe funkcjonowanie FGFR jest kluczowe dla zachowania homeostazy organizmu oraz jego rozwoju, a mutacje w FGFR prowadzą do rozwoju chorób metabolicznych oraz nowotworów.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest opracowanie nowatorskiej metody kontrolowania działania FGFR1 poprzez regulację przestrzennej dystrybucji tego receptora. Zaprojektowane i przygotowane zostaną warianty białek specyficznie oddziałujących z FGFR1 o zróżnicowanej przestrzennej architekturze i stanie oligomerycznym – MLAs (z ang. Multimeric Ligand Assemblies). MLAs wykorzystane zostaną do indukcji żądanego stanu oligomerycznego FGFR1 na powierzchni komórek, co doprowadzi do modulacji działania tego receptora (np. w przekazywaniu sygnałów, regulacji proliferacji komórek, internalizacji receptora) (Rys. 1).

FGFR1 występuje w zwiększonej ilości na powierzchni komórek nowotworowych m.in. raka płuc czy piersi. Projekt zakłada wykorzystanie opracowanych MLAs oraz ich koniugatów z lekami cytotoksycznymi do selektywnego kierowania leku do komórek nowotworowych. Poprzez indukowanie klastrowania FGFR1 przez MLAs spodziewamy się zwiększonego wchłaniania (internalizacji) cytotoksycznych koniugatów MLAs do komórek nowotworowych, co może zwiększyć efektywność celowanej chemioterapii nowotworów.

fig1

Rys. 1. Indukcja oligomeryzacji FGFR1 przez naturalny ligand FGF1 oraz wytworzone w ramach projektu multimeruczne ligandy MLAs.

 

ZESPÓŁ BADAWCZY:

Łukasz Opaliński (PhD) – kierownik projektu

Natalia Porębska (Msc) – doktorant, wykonawca projektu

Marta Latko (Msc) – doktorant, wykonawca projektu

Marika Kucińska (Bsc) – magistrant, wykonawca projektu

Agata Knapik – student, wolontariusz

 

Projekt jest realizowany we współpracy z grupą Prof. Marty Miączyńskiej z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie.  

 

Projekt „Regulacja przestrzennej dystrybucji receptora czynników wzrostu fibroblastów FGFR1 przez multimeryczne ligandy (First TEAM/2017-4/38) jest realizowany w ramach programu First TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita wartość projektu: 1 999 572 zł

Okres realizacji projektu: 07.2018 – 06.2021

 

KONTAKT:

Łukasz Opaliński (PhD)

lukasz.opalinski@uwr.edu.pl

Tel. +48 71375 2631

 

 
 
 
 
2010 © Protein Engineering and Biotechnology Group. All rights reserved
Design and code